Çevre İzni-Lisans

Sizi Hemen Arayalım!

Uzmanlarımızla İletişime Geçmek İçin, Formu Doldurun.


  Sorumluluklar

  Hava, su toprak gibi alıcı ortamlara çevresel etkide bulunan işletmeler çevre iznine tabidir.

  Emisyon izni,tesislerin yapılan işlemler sonucunda oluşan emisyonların baca ve baca dışı kaynaklardan atmosfere verilmesi sonucunda alması gereken izindir.Tesislerin emisyon ölçümleri yapılarak Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli izin ve lisansları almaları gerekir.

  Gürültü İzni,Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2′de yer alan tesislerin gürültü iznine tabi olup olmadığı belirlenmektedir.Tesiste yüksek sesli bir çalışma gerçekleşiyorsa ve çevresinde hassas yapıların bulunması durumunda alması gereken izindir.

  Tehlikeli Madde Deşarj İzni, tesislerin prosesleri sonucu oluşturdukları tehlikeli atıkları alıcı ortama deşarj etmeleri yasaktır.Tesislerde oluşan tehlikeli atıkları deşarj edeceği durumlarda tesislerin Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi almaları zorunludur.

  Atıksu Deşarj İzni, tesisler faaliyetleri sonucu oluşan atık suları alıcı ortama doğrudan deşarj etmeleri için gerekli izinlerin alınması gereklidir. Atık suları kanala vermeleri durumunda kanal bağlantı izinlerini almaları zorunludur.

  Hizmetlerimiz

  OSGB

  İş yerinde normal iş akışının güvenli bir ortamda sağlanmasını ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışırız. Bütün bu çalışmalar doğrultusunda daha önceden yapılan kontroller sonucu belirlenen plan çerçevesinde hareket ederiz.

  Danışmanlık

  Acil durum senaryolarından risk analizlerine, yönetim yapısından kriz anı çözümlerine kadar birçok alanda başarı oranı yüksek yaklaşımlara sahibiz.

  Eğitim

  Her zaman güncel olmayı hedefleyen bir akademi, çağın gerektirdiklerini ve geleceğin gereklikleri için eğitimi ön planda tutar.

  Sağlık Hizmetleri

  İş sağlığı ve güvenliği, değişen dünyada önemini giderek artırıyor. Her detayı hesaba katıyoruz, önce sağlık diyoruz.

  Çevre

  Çevre ile birlikte çalışıyoruz, bu dinamizme ve canlılığa adapte olmak, onu korumak, taşımak ve fayda sağlamak işimizin parçası.