Yönetim Danışmanlığı

Sizi Hemen Arayalım!

Uzmanlarımızla İletişime Geçmek İçin, Formu Doldurun.


  OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

  OHSAS 18001′i, ISO 9001 veya ISO 14001′den ayıran önemli unsurlardan biri; OHSAS 18001′in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standarttır; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

  OHSAS 18001, işyerinde meydana gelebilecek iş kazası riskini en aza indirgemek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. Kuruluşun risklerini kontrol etmesi ve performansını iyileştirmesi için sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerine ilişkin koşulları tanımlayan uluslararası bir standartdır.

  OHSAS 18001 her türde iş, sektör ve faaliyetleri gösteren tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

  OHSAS 18001 belgelendirmesi, kuruluşun olağan faaliyetlerinden ve olağanüstü durumlardan kaynaklanan tüm risklerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesi amacını gütmektedir. OHSAS 18001 kuruluşların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uymakta olduğunu kanıtlamak amacıyla sürekli gelişimine odaklanmaktadır.

  Yönetim Danışmanlığı
  TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

  TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

  Çevre Yönetim Sistemi’nin kuruluşlarda geliştirilmesinin amacı;

  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
  • Çevresel performansın artırılması
  • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
  • Acil durumlara (deprem,yangın, sel v.b.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza v.b. olayların azaltılması
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
  • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan sektörde kabul edilirliğinin sağlanması

  Çevre Yönetimi konusu ilk önceleri uyulması gereken konular şeklinde alınan kararlar neticesinde zorunlu bir yönetim biçimi olarak ortaya çıkmıştır. ISO 14000, ISO 9000 gibi yönetim sistemi ile ilgilidir. ISO 9000 müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmek, işlemleri kontrol etmek ve sürekli gelişmeyi hedeflemektedir ISO 14000 serisi bu sayılanları hedeflemekle birlikte, müşteri ihtiyaçları ve istekleri çevre gerekliliklerini ve kuralları da kapsamakta, sürekli gelişme de sadece müşteri beklentileri ile değil organizasyonun içinden oluşan öncelikleri ve amaçlarıyla da yönelmektedir.

  TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

  TSE EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

  Kalite anlayışının gelişimi, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artması, etkin bir yönetim, maliyetin azalması, çalışanların tatmini, kuruluş içi iletişimde iyileşme, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, iadelerin azalması, müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modelidir.

  Müşteri Odaklılık : Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına uymalı ve beklentilerinin üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.

  Liderlik : Liderler organize eder, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.

  Çalışanların Katılımı : Her seviyedeki insan kuruluşun bir değeridir ve tam katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir.

  Proses Yaklaşımı : Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. ; Planla, Hedefleri & Prosesleri Belirle, ; Uygula, Prosesleri Uygula; ; Kontrol Et, İzle & Ölç; İ ; İyileştir, Sürekli İyileşme Sağlar.

  Yönetime Sistem Yaklaşımı : Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.

  Sürekli İyileştirme : Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.

  İyileşme : ürünün özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

  Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım : Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır.

  Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri : Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdı

  Hizmetlerimiz

  OSGB

  İş yerinde normal iş akışının güvenli bir ortamda sağlanmasını ve verimli çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamaya çalışırız. Bütün bu çalışmalar doğrultusunda daha önceden yapılan kontroller sonucu belirlenen plan çerçevesinde hareket ederiz.

  Danışmanlık

  Acil durum senaryolarından risk analizlerine, yönetim yapısından kriz anı çözümlerine kadar birçok alanda başarı oranı yüksek yaklaşımlara sahibiz.

  Eğitim

  Her zaman güncel olmayı hedefleyen bir akademi, çağın gerektirdiklerini ve geleceğin gereklikleri için eğitimi ön planda tutar.

  Sağlık Hizmetleri

  İş sağlığı ve güvenliği, değişen dünyada önemini giderek artırıyor. Her detayı hesaba katıyoruz, önce sağlık diyoruz.

  Çevre

  Çevre ile birlikte çalışıyoruz, bu dinamizme ve canlılığa adapte olmak, onu korumak, taşımak ve fayda sağlamak işimizin parçası.