KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: WEB SİTESİ KULLANIMI VE DİJİTAL PLATFORM REKLAMLARI AYDINLATMA METNİ

NAS GRUP İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞ. MÜH. HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. (“Nas Grup”) olarak, web sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın ve dijital platformlardaki reklamlarımızla etkileşime giren kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini önemsiyoruz. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır.

Veri Sorumlusu

Nas Grup, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaretiniz sırasında ve dijital platformlardaki reklamlarımızla etkileşiminizde; kullanıcı deneyiminizi artırmak, hizmet kalitemizi ölçmek ve geliştirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek, kullanıcı istatistikleri oluşturmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için gerekli olan durumlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, danışmanlarımız ve resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Çerez Politikası

Web sitemiz ve dijital platformlardaki reklamlarımızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerin ne amaçla toplandığı, nasıl kullanıldığı ve nasıl kontrol edilebileceği hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Üçüncü Taraf Servisler

Web sitemizde ve dijital platformlardaki reklamlarımızda üçüncü taraf servisler (örneğin, Google Analytics, sosyal medya paylaşım butonları vb.) kullanılmaktadır. Bu servislerin ne amaçla ve nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi için Üçüncü Taraf Servis Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, ileri güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Hangi güvenlik önlemlerinin alındığı hakkında detaylı bilgi için Veri Güvenliği Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Veri Saklama Süresi

Toplanan kişisel veriler, yasal yükümlülükler ve işleme amaçları doğrultusunda belirlenen süre zarfında saklanmaktadır.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler, web sitemiz üzerinden ve diğer uygun kanallar aracılığıyla kullanıcılara duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri

Veri sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri için başvurabilecekleri iletişim kanalları ve detayları İletişim Sayfamızda bulunmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, Nas Grup’a başvurarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.